Wat is supervisie

Supervisie is een leertraject, waarin voorop staat dat je leert van jezelf als professional. Leren is een spiraalvormig proces van handelen, daar een ervaring in opdoen, vervolgens daarop terug blikken, ontdekken dat je het anders kan doen, een nieuw plan bedenken en dat omzetten in een nieuwe handeling waardoor je weer een ervaring opdoet, etc. Je leert daardoor je denken, voelen, willen en je handelen met elkaar te integreren. En dat kan alleen als je steeds opnieuw deze cirkel doorloopt.

Leertraject

Supervisie is daarom een traject van 10 à 15 bijeenkomsten, met daartussen tijd om dat wat je ontdekt hebt weer in de praktijk uit te proberen. Supervisie werkt het meest effectief bij bijeenkomsten, die gemiddeld om de 14 dagen plaatsvinden. Aan het begin van het traject formuleer je, als supervisant, leerdoelen voor je eigen traject.

Bijeenkomsten

Leren doe je tijdens de bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten in. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we je werkinbreng. Het verwerken van wat je leert tijdens de bijeenkomst, doe je meestal schriftelijk in je reflectieverslag en daarnaast in de praktijk ook weer op de werkvloer door uit te gaan proberen wat je samen met je supervisor ontdekt hebt. Zo ontwikkel je een eigen ‘interne supervisor’ waar je de rest van je werkzame leven veel profijt van houdt.

Wat is intervisie

Intervisie doe je, in gelijkwaardigheid, samen met collega’s. Binnen intervisie leer je van elkaar. In de intervisiegroep worden professionele dilemma's, problemen en casussen vanuit de werkvloer ingebracht en besproken. Collega’s kunnen je spiegelen, confronteren en met je op zoek gaan naar een oplossing.
Door met elkaar moeilijkheden en mogelijkheden te bespreken, over het vak te sparren, innovaties te delen, houd je elkaar scherp. Je blijft in je werk daardoor alert op wat je doet en op wat er niet lekker loopt. Een intervisie groep kan jaren bestaan en komt regelmatig bij elkaar.

Leertraject

Intervisie is voor veel beroepsgroepen een verplicht onderdeel. Het is lang niet altijd duidelijk hoeveel profijt de deelnemers kunnen hebben van een goed functionerende intervisiegroep. Regelmatig werken intervisiegroepen aan de oppervlakte in plaats van gezamenlijk de kern van het probleem te onderzoeken. In dat geval wordt er vooral gewerkt met het geven van oplossingen en adviezen. Dit heeft vaak te maken met onbekendheid of onjuiste toepassing van adequate intervisie methodieken. Daarnaast kan onveiligheid binnen de groep het ook moeilijk maken om je echt kwetsbaar op te stellen en wordt de kern van het probleem vermeden.

Bijeenkomsten

MME biedt structuur in de groep door de groepsdynamiek bespreekbaar te maken. We maken kwetsbaarheid mogelijk, door goede methodieken voor intervisie aan te reiken, die de veiligheid waarborgen in het experimenteren met reflectie en elkaar confronteren.

In overleg met de groep wordt het aantal te begeleiden bijeenkomsten vastgesteld.