voor Professionals

Vastgelopen in je werk?
Moeite met samenwerken?
Moe, moe en nog eens moe?
Ontevreden klanten?

SUPERVISIE IS HET ANTWOORD

voor Organisaties

Strubbelingen in de teams?
Veel uitval?
Problemen met samenwerken?
Tegenvallende resultaten?

SUPERVISIE WERKT

Wie ben je?
Wat wil je?
Wat doe je?

Een verstandig professional wil groeien in zijn functioneren

MME begeleidt in professionele ontwikkeling

 

 

EIGEN LEIDERSCHAP

 

 

 

 

Talentontwikkeling = duurzaamheid
Werkgeluk = verzuimpreventie

Een gezonde organisatie investeert in de ontwikkeling van haar professionals

MME bouwt mee aan duurzame organisatiesWERKGELUK BINNEN ORGANISATIES

 

 

Me Myself Eye, kortweg MME, is een collectief van supervisoren

MME geeft professionals perspectief op verandering

 

Als team een groepsproces aangaan
geeft zicht op kansen en mogelijkhedenLEER ONS KENNEN