Eigen Leiderschap

Wat maakt jouw werk tot een succes? Je bent je eigen instrument. Als hulpverlener, docent, coach, manager kun je nog zoveel kennis hebben, de relatie tot de ander(en) maakt dat wat je doet of over wilt brengen ook bij de ander aan komt. En dat heeft alles te maken met wie je bent en hoe je geleerd hebt in interactie te gaan met anderen. In elk contact breng je jezelf mee. In supervisie leer je jezelf als professional kennen in je eigen werk. Je krijgt zicht op patronen die adequate interactie belemmeren en wat je daar anders in kunt doen. Je wordt je eigen leermeester. Supervisie levert je meer effectiviteit op in je werk. Je resultaten worden beter en je krijgt vanzelf meer en meer tevreden klanten.

Werkgeluk voor jou!

Wie op een juiste wijze wil handelen, kijkt met regelmaat kritisch naar zichzelf. Bij de supervisie van MME gebeurt dit onder deskundige begeleiding. Daarbij is reflectie een belangrijk onderdeel; om bewust stil te staan bij wat je uiteindelijk kiest om te doen, met als doel een professionele(re) werkhouding te ontwikkelen. Het gaat er dan om wat je denkt, wat je voelt en hoe je vervolgens handelt. Het doel is dat zo inzicht en vaardigheden toenemen waardoor je handelen effectiever wordt. Je komt dan stevig(er) te staan en je doet daarmee recht aan jezelf en de ander(en).

Supervisie voor professionals

Of je nu hulp verleent, voor de klas staat, coacht of managet, je wilt het beste in de ander en in jezelf naar boven halen. In supervisie bespreken we wat er gebeurde tussen jou en je collega, leerling, cliënt of medewerker. Zo krijg je zicht op welke keuzes je maakte, hoe je daarop terugkijkt en hoe je effectiever en neutraler de ander kunt bereiken of begeleiden, waardoor jij, maar ook de ander beter tot zijn recht komt.

Bij MME zijn we allemaal ervaringsgericht supervisor. Dat betekent dat we in de supervisierelatie eerlijk, oprecht en zo nodig confronterend te werk gaan. Jij brengt jezelf - wie je bent - mee naar de supervisierelatie. In je werk handel je soms vanuit oude, vaak onbewuste patronen. Diezelfde patronen laten zich binnen de supervisierelatie ook zien. Door daar mee te werken ontwikkel je nieuw gedrag en nieuwe mogelijkheden waar je mee verder kunt. Daardoor kun je met meer plezier en effectiever aan de slag.

Begeleide intervisie

MME biedt begeleiding en methodieken om intervisiegroepen veilig en effectief te laten functioneren. Het gebruik van een goede methodiek zorgt ervoor dat intervisie groepen niet verzanden in bijvoorbeeld alleen het geven van adviezen. Een goede methodiek garandeert dat er binnen de groep ruimte ontstaat voor leren van elkaar. De groepsdynamiek is gericht op veiligheid en vertrouwen, waarbij kwetsbaarheid een belangrijke plaats inneemt. MME begeleidt dit proces, tot de groep op deze manier zelf verder kan.