Dienstenpakket

Supervisie voor medewerkers

Supervisie kan op individuele basis door één op één met een supervisor te werken. Een individueel supervisietraject omvat 10 - 15 bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren een uur per keer.

Supervisie is ook heel leerzaam en effectief in groepjes van twee, drie of maximaal vier medewerkers. Bijeenkomsten duren dan maximaal (tot) twee uur. De interactie in de groep is dan ook een belangrijke bron van leren. De medewerker neemt zichzelf - wie hij is en wat hij doet - immers overal mee naar toe. Waar hij in zijn werk tegenaan loopt, zal hij ook in supervisie tegenaan lopen. Dat is de kracht van ervaringsgericht leren.

Een groepssupervisietraject omvat 10 - 15 bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren van 1,5 uur (2 personen) tot 2 uur (3-4 personen)

Supervisie voor teams

Bij teams kijkt MME eerst naar het krachtenveld in het team en de wensen van de organisatie, om vervolgens, zo nodig, het team te splitsen in groepen van 3 of 4 medewerkers. Dan wordt binnen de groep(en) gewerkt met groepssupervisie in een reeks van minimaal 10, maximaal 15 bijeenkomsten van 2 uur in overleg met de organisatie. Het traject wordt met het team gezamenlijk afgesloten, middels een eindevaluatie en het vastleggen van onderlinge afspraken gericht op de toekomst.

Supervisie voor managers

Managers sturen en dragen het team. Een manager moet zich goed bewust zijn van hoe hij dat doet en wat hij probeert te sturen. MME helpt een manager inzicht te krijgen in hoe hij dat doet en wat hij daarin van zichzelf meebrengt. MME bespreekt met de manager hoe hij de aansturing van het team doet, wat daarin helpend en wat contra-productief is. Ook kijkt MME samen met de manager naar strubbelingen binnen het team en naar zijn werkrelatie met de verschillende teamleden. MME leert de manager dus op zichzelf en zijn werk reflecteren, waardoor hij effectiever zijn werk kan doen en het team beter.

Een supervisietraject wordt qua duur en frequentie in overleg vastgesteld.

Begeleide intervisie (binnen zorgorganisaties)

In overleg met de organisatie begeleidt MME een reeks intervisiebijeenkomsten van een team. Hierbij wordt bekeken wat er nodig is binnen het team om de intervisie effectief te laten verlopen. 

 

Tarieven

Offerte op aanvraag.

 

MME werkt bij voorkeur op locatie en komt naar u toe.