Werkgeluk voor jou!

Wie op een juiste wijze wil handelen, kijkt met regelmaat kritisch naar zichzelf. Bij de supervisie van MME gebeurt dit onder deskundige begeleiding. Daarbij is reflectie een belangrijk onderdeel; om bewust stil te staan bij wat je uiteindelijk kiest om te doen, met als doel een professionele(re) werkhouding te ontwikkelen. Het gaat er dan om wat je denkt, wat je voelt en hoe je vervolgens handelt. Het doel is dat zo inzicht en vaardigheden toenemen waardoor je handelen duurzaam verbetert. Je komt dan stevig(er) te staan en voelt je autonomer ín verbondenheid. Een werknemer die goed in zijn vel steekt, zorgt voor een goede werksfeer. Een goede werksfeer voorkomt verzuim. MME heeft ervaren dat supervisie een goed middel is om verzuim te voorkomen doordat een werknemer sterker in het zadel komt te staan door middel van goede supervisie. Supervisie biedt dan een bodem om staande te blijven, ook in woelige of sterk veranderende tijden.

Duurzaam inzetbaar zijn

Me Myself Eye kan werknemers in contact brengen met hun eigen kracht. Ook is Me Myself Eye confronterend waardoor ook minder sterke kanten zichtbaar kunnen worden. Van daaruit wordt team ondersteunend gewerkt aan het bundelen van de krachten. Daarbij zijn werknemers in staat elkaars talenten te erkennen, te benutten en in te zetten ten gunste van het bedrijf. Onder andere door adequaat te leren communiceren vanuit het (h)erkennen van de eigen behoeftes.

 

Me Myself Eye kan zowel team ondersteunend werken als individueel. In de team ondersteuning kijken we naar het krachtenveld in de groep. Dat krachtenveld kent verschillende richtingen die belemmerend kunnen werken op de groeimogelijkheden van een bedrijf. Zo kunnen werknemers elkaar tegenwerken. Communicatie op de werkvloer is daarbij essentieel.