Duurzame inzetbaarheid = talentontwikkeling

In de visie van MME functioneert een organisatie als een gezond systeem als het talent van alle meewerkenden tenvolle ontwikkeld en benut kan worden. Dit betekent dat iedere meewerkende zijn eigen kracht kent en deze weet in te zetten ten gunste van het bedrijf en ten gunste van de cliënten of klanten van het bedrijf. Hij kent ook zijn minder goede kanten. Hij weet en erkent welke collega hier beter in is. Op basis van de erkenning van zichzelf en van zijn collega weet hij hoe hij in gezamenlijkheid deze krachten kan bundelen. Zo ontstaat een krachtenveld dat de visie van de organisatie ondersteunt. Het leidt tot groeimogelijkheden. In gezamenlijkheid iets neerzetten wat leidt tot resultaat geeft werkvreugde en inspiratie en effectievere en vooral gelukkiger professionals.

Werkvreugde = verzuimpreventie

Een medewerker die goed in zijn vel steekt, zorgt voor een goede werksfeer. Een goede werksfeer voorkomt verzuim. Supervisie is een goed middel om verzuim te voorkomen doordat een medewerker steviger in het zadel komt te zitten. Supervisie biedt de medewerker een structurele basis om staande te blijven, ook in woelige of sterk veranderende tijden.

MME = Perspectief op verandering

Een stagnatie is altijd een kans op een ander perspectief met een beter resultaat.
MME maakt onderliggende talenten en verborgen drijfveren zichtbaar. Verborgen drijfveren kunnen contra-productief werken. MME maakt elke medewerker bewust van zijn eigen waarde. Van daaruit kan ieder in zijn eigen kracht worden ingezet binnen het team. Teams zullen dan efficiënter samenwerken en zo hun krachten bundelen. Dit ondersteunt de groeimogelijkheden van een organisatie en verbetert het (perspectief op) resultaat.

Wat doet MME

MME werkt met medewerkers, teams en managers. Een belangrijke focus daarbij is zelfsturing en communicatie, zowel individueel als van het team. Waar nodig is MME confronterend om minder sterke kanten zichtbaar te maken. In de team ondersteuning leggen we het accent op het krachtenveld in en buiten de groep. Dat krachtenveld kent verschillende richtingen die belemmerend kunnen werken op het team en indirect op de organisatie. Zo kunnen medewerkers elkaar tegenwerken. Communicatie (op de werkvloer) is daarbij essentieel. Hierbij is de ander adequaat leren aanspreken een belangrijk speerpunt voor MME.